BONG STUDIO

Tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất Lanscapf

Sáng lập: KTS Nguyễn Công Lĩnh

Tốt nghiệp: Đại học kiến trúc Tp Hồ Chí Minh